Χαλιά - Μοκέτες


K85-0906022082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K86-1111564172

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K87-1111564142

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K88-1111567082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K89-1812543031

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m
K90-1710527032

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K91-1906001052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m
K92-1511020092

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K93-1601121192

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 2 x 3m
K94-1601121262

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K95-1006032051

Χαλιά: 1,6 x 2,4m
K96-1411512021

Χαλιά: 1,6 x 2,4m
K97-1411512021

Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 1,6 x 2,4m
K98-1404625031

Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 1,6 x 2,4m
K1-11349011

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K2-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m Χαλιά: 1,33 x ...
K3-11331012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m Χαλιά: 1,6 x 2,3m ...
K4-11331161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K5-11330010

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K6-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x ...

Copyright © Karapanagiotis.gr. All rights reserved.