Χαλιά - Μοκέτες


M85-0906022082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M86-1111564172

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M87-1111564142

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M88-1111567082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K1-11349011

Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
K2-11349161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
K3-11331012

Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
K4-11331161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K5-11330010

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K6-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x ...

Copyright © Karapanagiotis.gr. All rights reserved.