Χαλιά - Μοκέτες


K6-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x ...
K5-11330010

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K4-11331161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K3-11331012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m Χαλιά: 1,6 x 2,3m ...
K2-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m Χαλιά: 1,33 x ...
K1-11349011

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K98-1404625031

Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 1,6 x 2,4m
K97-1411512021

Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 1,6 x 2,4m
K96-1411512021

Χαλιά: 1,6 x 2,4m
K95-1006032051

Χαλιά: 1,6 x 2,4m
K94-1601121262

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K93-1601121192

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 2 x 3m
K92-1511020092

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K91-1906001052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m
K90-1710527032

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K89-1812543031

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m
K88-1111567082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K87-1111564142

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K86-1111564172

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K85-0906022082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K84-1401109012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
K83-1906004052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
K82-1710031202

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Σετ κρεβατ. Χαλιά: ...
K81-1608023042

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,33 x 1,9m

Copyright © Karapanagiotis.gr. All rights reserved.