Χαλιά - Μοκέτες


K6-11349161

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x ...
K5-11330010

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K4-11331161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,9m
K3-11331012

Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
K2-11349161

Χαλιά: 1,6 x 2,3m - 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
K1-11349011

Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 x 2,9m
M88-1111567082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M87-1111564142

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M86-1111564172

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M85-0906022082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M84-1401109012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M83-1711085052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,80m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M82-1710031202

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Σετ κρεβατ. Χαλιά: ...
M81-1608023042

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,33 x 1,9m
M80-1606003072

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,80m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M79-1710527022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Σετ κρεβατ. Χαλιά: 1,33 ...
M78-1605512022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Σετ κρεβατ. Χαλιά: ...
M77-1506517071

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M76-1712231221

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,80m - 1m Χαλιά: 1,33 ...
M75-1605509052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Σετ ...
M74-1601121192

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
M73-1710525022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...
M72-1506517091

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,5 x 2m
M71-1109560372

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,8m - 1m Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 ...

Copyright © Karapanagiotis.gr. All rights reserved.