Χαλιά - Μοκέτες


K61-1511530012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Σετ ...




K62-1206643032

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K63-1906003012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 1m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K64-1511020082

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Σετ ...




K65-1710525012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,33 x 1,9m ...




K66-1710523012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Σετ ...




K67-1710522032

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K68-1601121202

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K69-1511020112

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,5 x 2m - 2 ...




K70-1605509032

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 1m Χαλιά: 1,5 x 2m - 2 x 2,5m ...




K71-1109560372

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,8m - 1m Χαλιά: 2 x 2,5m - 2 ...




K72-1506517091

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,5 x 2m




K73-1710525022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K74-1906004022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K75-1605509052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Σετ ...




K76-1906013062

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K77-1506517071

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...




K78-1605512022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Σετ κρεβατ. Χαλιά: ...




K79-1710527022

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Σετ κρεβατ. Χαλιά: 1,33 ...




K80-1906009072

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K81-1608023042

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Χαλιά: 1,33 x 1,9m




K82-1710031202

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 1m Σετ κρεβατ. Χαλιά: ...




K83-1906004052

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m Χαλιά: 1,33 x 1,9m - 2 x ...




K84-1401109012

Διάδρομοι: (20 τρεχ. μέτρο) 0,67m - 0,8m - 1m Χαλιά: 1,33 ...





Copyright © Karapanagiotis.gr. All rights reserved.